THINKHUB BUSINESS

SP2

Liên hệ

Các cuộc họp đã trở thành một điểm đau định kỳ cho lực lượng lao động. Mặc dù cần thiết, chúng thường bị cản trở bởi những khó khăn về công nghệ hoặc được coi là một sự cản trở về thời gian và năng suất. Nhưng các công nghệ mới đầy sáng tạo đang chuyển đổi các phòng hội nghị thành các môi trường hợp tác thúc đẩy sự sáng tạo, tăng năng suất và mang đến cho các doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh với lực lượng lao động kết nối hơn.

PHẦN MỀM THINKHUB , phần mềm CỘNG TÁC NHÓM DỄ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC  HỌP CỘN TÁC NHÓM

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẪN HIỆU QUẢ VỀ PHÒNG HỌP THÔNG MINH VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ.

 

C o  l  l  a  b  o  r  a  t  i  o  n

Powerful software, transforming the way people communicate.
From simple to complex, our visual collaboration software fits any need.

COLLABORATION TECHNOLOGY SOLUTIONS

ThinkHub®

BYOD COLLABORATION

Consolidate all the moving pieces of teamwork – devices, applications, people, ideas, and content critical to achieving great work, all at your fingertips.

ViewHub™

BYOD PRESENTATION

Share content from device screens onto a single display for seamless group meetings. Share multiple devices onto one screen, no wires required.

AirConnect™

BYOD CONNECTION

Share your device from anywhere to any ThinkHub or ViewHub – no mess, no wires, easy-to-use connectivity all in one place.
 
 
Top