Tất cả sản phẩm

Phòng họp tương tác nhóm

Sku: 30 Xem: 526

Liên hệ

Nếu bạn muốn:

-  Nhiều màn hình cùng hiển thị 1 nội dung được thuyết trình

- Từng người cùng tương tác, ghi chú vào màn hình hiển thị thuyết trình

Bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn ...