Tất cả sản phẩm

Phần mềm Thinkup

Sku: 31 Xem: 481

Liên hệ

Nếu bạn muốn:

- Họp trực tuyến với nhiều đầu cầu và nhiều đối tượng

- Chia sẻ nhiều nội dung và tương tác không giới hạn cùng lúc nhiều nội dung trên màn hình

- Kết nối họp trực tuyến đa quốc gia, mọi khu vực, không giới hạn 

- Chia sẻ không giới hạn lên màn hình tất cả định dạng file, web,

- Tạo nhiều lớp nội dung theo từng dự án, từng chủ đề trên cùng 1 màn hình để cùng trao đổi hợp tác

- Chức năng ghi chú thông minh: đánh dấu màu theo chủ đề, viết, vẽ chèn vào tài liệu được đánh dấu

 

Liên hệ để được tư vấn...