Phòng Họp Thông Minh

Màn hình cảm ứng tích hợp phần mềm Flipbox

28

Liên hệ

Nếu bạn muốn: 

- Phòng họp kết hợp đào tạo nhân viên và họp trực tuyến

- Kết nối không cần dây từ các thiết bị trình chiếu ( máy tính, điện thoại, Ipad, IOS) đến màn hình hiển thị trung tâm

- Họp nhóm: Viết, lưu, gửi mail, đưa hình ảnh video lên trên bài thuyết trình để tạo sự hấp dẫn.

- Tích hợp tất cả các ứng dụng bên ngoài vào trong ứng dụng phần mềm để sử dụng : 3D, Skype, Office...

 

1. Mô hình các thiết bị:

Sử dụng với tất cả màn hình : Máy chiếu, Tivi, Màn hình ghép... Tuy nhiên, sử dụng màn hình cảm ứng sẽ phát huy tốt nhất các chức năng của Phần mềm Flipbox

 

2. Giới thiệu về phần mềm:

- Chức năng phần mềm: 

 

Nếu bạn cần hệ thống phần mềm để ĐẶT LỊCH HỌP... tìm hiểu tại đây 

Top