Phòng họp trực tuyến

29

Liên hệ

Nếu bạn muốn:

- Họp trực tuyến với nhiều nơi khác nhau, không giới hạn địa lý.

- Vừa họp vừa chia sẻ tài liệu cho nhau thông qua màn hình

- Kết hợp được với nhiều phần mềm gọi trực tuyến khác nhau tùy nhu cầu của bạn

1. Nếu bạn chỉ cần Họp nói chuyện trực tuyến với nhiều đầu cầu thì chỉ cần trang bị:

- Màn hình hiển thị tại mỗi đầu cầu ( Tùy vào diện tích phòng họp để lựa chọn thiết bị màn hình phù hợp)

- Thiết bị họp trực tuyến ( Camera, Microphone) : tùy nhu cầu thực tế và chi phí để lựa chọn thiết bị phù hợp

Hệ thống Camera và Speakerphone dùng cho phòng họp trực tuyếnxem tại đây

2. Nếu bạn muốn trang bị phòng họp vừa tích hợp họp tuyến và họp đào tạo:

 Hệ thống Camera và Speakerphone dùng cho phòng họp trực tuyến, xem tại đây

3. Các lưu ý khi lựa chọn thiết bị phù hợp cho phòng họp:

- Số lương người tham gia tối đa của phòng họp

- Diện tích phòng họp

- Số lượng user kết nối vào hệ thống

- Đường truyền mạng 

- Nhu cầu sử dụng camera

- Kinh phí trang bị cho phòng họp