Camera HuddeCam

SP28

Liên hệ

HuddleCam hệ thống camera linh hoạt và đa dạng. Phù hợp với tất cả các phần mềm VideoConference hiện nay với chi phí hợp lý và chất lượng 

From 3X - 30X

HuddleCamHD™ GO

HuddleCamHD™ GO

USB Powered | USB 2.0 | 1920x1080p | 110º Field of View

All in One Conferencing unit with built-in microhone & speaker

HuddleCamHD™ 3X G2

HuddleCamHD™ 3X G2

3X Optical Zoom | USB 2.0 | 1920x1080p | 82º Field of View

1080p Conferencing Camera with 3X Optical Zoom for Small to Medium Sized Rooms

HuddleCamHD™ 10X USB2

HuddleCamHD™ 10X USB2

10X Optical Zoom | USB 2.0 | 1920x1080p | 57º Field of View

1080p Conferencing Camera with 10X Optical Zoom for Small to Medium Sized Rooms

HuddleCamHD™ 10XA

HuddleCamHD™ 10XA

10X Optical Zoom | USB 2.0 | 1920x1080p | 57º Field of View

1080p Conferencing Camera with 10X Optical Zoom & built-in Mic for Small to Medium Sized Rooms

 
HUDDLECAMHD™ 3XW G2

HUDDLECAMHD™ 3XW G2

3X Optical Zoom | USB 3.0 | 1920x1080p | 90º FOV | Real SONY Lens

1080p Conferencing Camera with 3X Optical Zoom for capturing wide angles for Small to Medium Rooms

HUDDLECAMHD™ 10X G3

HUDDLECAMHD™ 10X G3

10X Optical Zoom | USB 3.0 | 1920x1080p | 61º FOV | Real SONY Lens

1080p Conferencing Camera with 10X Optical Zoom for Medium Sized Rooms. Comes standard with a certified SONY lens

HUDDLECAMHD™ 20X G2

HUDDLECAMHD™ 20X G2

20X Optical Zoom | USB 3.0 | 1920x1080p | 58º FOV | SONY Lens 

1080p Conferencing Camera with 20X Optical Zoom for Large Sized Rooms. Comes standard with a certified SONY Lens

HUDDLECAMHD™ SimplTrack

HUDDLECAMHD™ SimplTrack

20X Optical Zoom | 3G-SDI / USB 3.0 | 1920x1080p | 60º FOV

1080p Auto Tracking camera with 20X Optical Zoom for Medium to Large Sized Rooms

Top